Διαμαρτυρία και αποχή των Λογιστών – Φοροτεχνικών στην Αλεξανδρούπολη

Μετά την Αποχή από κάθε «είδους ηλεκτρονική υποβολή» την 18 Ιουνίου 2020 , σε συνέχεια των αποφάσεων της κεντρικής Διοίκησης και των συναφών υπουργείων, δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας τόσο των ηλεκτρονικών εφαρμογών όσο και των αποφάσεων στενών ημερομηνιών στις ηλεκτρονικές υποβολές. Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ανωτέρω-βάθμιου οργάνου του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Διαμαρτυρία και αποχή των Λογιστών – Φοροτεχνικών στην Αλεξανδρούπολη.