Διακοπή της κυκλοφορίας Δημοτική οδό Ιάσμου-Διαλαμπής

Αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, λόγω διενέργειας εργασιών στη Δημοτική οδό Ιάσμου-Διαλαμπής για την εκτέλεση εργασιών ανοιχτής τομής του οδοστρώματος στα πλαίσια κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, που αστυνομεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιάσμου, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παράκαμψης της υφιστάμενης παρακείμενης οδού, από τον κόμβο Ιάσμου, τη νότια παράπλευρη οδό της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς τη Γαλήνη, το Μωσαϊκό και τέλος τη Διαλαμπή.

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την Παρασκευή (19-01-2018) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα με το Ν.3542/2007, την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και θα διαρκέσουν μέχρι την Δευτέρα (22-01-2018) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «SPIECAPAG-ΑΚΤΩΡ.», η οποία υποχρεούται για τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.