Δια της περιφοράς η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ