Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2019

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/11/2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 και

β)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2019, του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης