Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 1 μόνιμου τραυματιοφορέα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 1 τραυματιοφορέα ΥΕ στο Γ.Ν.Διδυμοτείχου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr επιλέγοντας στο μενού πολίτες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Περισσότερες οδηγίες στην ίδια ιστοσελίδα που δημοσιεύει την προκήρυξη 2Κ/2019.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΓΝ ΕΒΡΟΥ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ