Αποτελέσματα εκλογών Ιατρικού Συλλόγου Έβρου

Την Κυριακή 21-10-2018, διενεργήθηκαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ψήφισαν τριακόσιοι ογδόντα τρεις (383)
Οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Έβρου, διενεργήθηκαν κατά τμήματα

  1. Εκλογικό Τμήμα Διδυμοτείχου
    Εγγεγραμμένα μέλη 118 – Ψήφισαν: 79

  2. Εκλογικό Τμήμα Αλεξανδρούπολης.
    Εγγεγραμμένα μέλη 613 – Ψήφισαν: 304

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 23-10-2018