Απόφαση του δημάρχου Ορεστιάδος για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-.