Απόφαση για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Ορεστιάδας

12-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ