Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε κλειστά ακίνητα (video)

Με το νόμο 4555 του 2018  το γνωστό και ως Πρόγραμμα Κλεισθένης 1 προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των ακινήτων στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου του προς τον Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

Έτσι λοιπόν όπως δήλωσε και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, Γιώργος Παντελίδης , παρακαλούνται όσοι έχουν ακίνητα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνται να προσέλθουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης προκειμένου να καταθέσουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση για απαλλαγή από τα Δημοτικά τέλη  επισυνάπτοντας βεβαίωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος από την ΔΕΔΔΗΕ και κατά περίπτωση συμβόλαιο ακινήτου ή πίνακα αναλογιών ή σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Μάλιστα εξήγησε πως εφόσον η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση υποβληθεί έως και 18/01/2019 δεν θα χρεώνονται δημοτικά τέλη πριν την ισχύ του νόμου δηλαδή 19 Ιουλίου. Μετά την καταληκτική ημερομηνία θα γίνεται αναδρομική χρέωση δημοτικών τελών.

Χορηγούμενη