Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην οδό Μπακάλμπαση Κομοτηνής

Συνεχίζεται η προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην οδό Μπακάλμπαση Κομοτηνής, από την Τρίτη (10-01-2017) έως και την Παρασκευή (13-01-2017) καθώς υφίσταται η ανάγκη μεταφοράς των Πυροσβεστικών οχημάτων εντός των εγκαταστάσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επί της ενταύθα οδού Μπακάλμπαση, για την απρόσκοπτη μετακίνηση αυτών, λόγω του επικείμενου παγετού που πρόκειται να πλήξει την περιοχή μας.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών.
Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις ισχύουν από την (10-01-2017) και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή (13-01-2017) και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία υποχρεούται για τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης.