Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, αποφάσισε την ενεργοποίηση της απόφασης για απαγόρευση του κυνηγιού  στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, που προβλέπει να ισχύει σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μια από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
• χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης.
• πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
• ολικός παγετός.
Η παραπάνω απόφαση έχει δημοσιευθεί σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης και έχει εφαρμογή μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.