21.9 C
Alexandroupoli
Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022

«Ανάγκη λειτουργίας Π.Ε.Κ.Ε.Σ. σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα»

Αναφορά των Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Έβρου και ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας

- Χορηγούμενη-

Οι Βουλευτές Έβρου κκ Γκαρά Αναστασία, Καϊσας Γεώργιος, Ρίζος Δημήτριος και οι Βουλευτές Καβάλας κκ Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Μορφίδης Κωνσταντίνος και Παπαφιλίππου Γεώργιος κατέθεσαν σήμερα αναφορά για τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο την επιστολή του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης και του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. Καβάλας με θέμα την «Ανάγκη λειτουργίας Π.Ε.Κ.Ε.Σ. σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα».

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» προτείνεται η ίδρυση ενός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ΠΔΕ ΑΜΘ με έδρα την Κομοτηνή. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η ΠΔΕ ΑΜΘ καλύπτει μια μεγάλη σε έκταση γεωγραφική περιοχή, ακτίνας 400 και πλέον χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 5 νομούς (Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα) και δύο νησιά, Σαμοθράκη και Θάσο, τα οποία δε συνδέονται ακτοπλοϊκώς μεταξύ τους.

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ΠΔΕ ΑΜΘ  (γεωγραφική κατανομή, μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις, μειονοτική εκπαίδευση, ακριτική περιοχή με ορεινές και νησιωτικές περιοχές) προτείνεται η λειτουργία ΠΕ.Κ.Ε.Σ σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα και η επανεξέταση της πρότασης οι αρμοδιότητες των δύο ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας να συγχωνευθούν σε μία νέα δομή με ταυτόχρονη μεταφορά έδρας στην Κομοτηνή.

Στην αναφορά τονίζεται, ότι οι υπάρχουσες δομές των ΠΕΚ Αλεξανδρούπολη και Καβάλας, οι οποίες στεγάζονται σε δημόσια κτήρια, άρτια εξοπλισμένες, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς πρόσθετες δαπάνες για το δημόσιο και έχοντας ως γνώμονα την ορθολογικότερη κατανομή και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων υπηρεσιών Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 

Θέμα: «Ανάγκη λειτουργίας Π.Ε.Κ.Ε.Σ. σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα»

 

Οι Βουλευτές Έβρου κκ Γκαρά Αναστασία, Καϊσας Γεώργιος, Ρίζος Δημήτριος και οι Βουλευτές Καβάλας κκ Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Μορφίδης Κωσταντίνος και Παπαφιλίππου Γεώργιος  καταθέτουν αναφορά την επιστολή του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης και του Διευθυντή του Π.Ε.Κ. Καβάλας με θέμα την «Ανάγκη λειτουργίας Π.Ε.Κ.Ε.Σ. σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα», στην οποία τονίζεται, ότι οι υπάρχουσες δομές των ΠΕΚ, οι οποίες στεγάζονται σε δημόσια κτήρια, άρτια εξοπλισμένες, πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς πρόσθετες δαπάνες για το δημόσιο και έχοντας ως γνώμονα την ορθολογικότερη κατανομή και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων υπηρεσιών Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

 

 

 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

 

 

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

 

Γκαρά Αναστασία

Καϊσας Γεώργιος

Ρίζος Δημήτριος

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

Μορφίδης Κωνσταντίνος

Παπαφιλίππου Γεώργιος


Αξιότιμε κ. Υπουργέ

 

Στο καινούργιο νομοσχέδιο για τις δομές εκπαίδευσης προβλέπεται η ίδρυση ενός (1) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ΠΔΕ ΑΜΘ με έδρα την Κομοτηνή και η κατάργηση των δύο (2)  Περιφερειακών Επιμορφωτών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) με έδρες την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα αντίστοιχα .

Με αφορμή αυτή την πρόταση οφείλουμε να κάνουμε τις  εξής επισημάνσεις:

Η προτεινόμενη ίδρυση ενός ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στην ΠΔΕ ΑΜΘ με έδρα την Κομοτηνή θα πρέπει να εξετάζει το γεγονός ότι η ΠΔΕ ΑΜΘ καλύπτει μια μεγάλη σε έκταση γεωγραφική περιοχή, ακτίνας 400 και πλέον χιλιομέτρων που περιλαμβάνει 5 νομούς (Έβρο, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα) και δύο νησιά, Σαμοθράκη και Θάσο, τα οποία δε συνδέονται ακτοπλοϊκώς μεταξύ τους. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στο Ν. Έβρου υπάρχουν δύο μεγάλες πόλεις (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) που όμως απέχουν μεταξύ τους 108 χμ. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι τέτοια γεωγραφική κατανομή νομών, σαν αυτή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, δεν παρατηρείται σε καμία άλλη περιφέρεια της ηπειρωτικής χώρας. Για παράδειγμα, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Σερρών καλείται να υποστηρίξει μόνο δύο νομούς (Σέρρες, Κιλκίς) που απέχουν μεταξύ τους 70 χμ. Καθίσταται επομένως σαφές, ότι αφενός το πλήθος των νομών και αφετέρου η γεωγραφική κατανομή τους με τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των Νομών, όπως και το γεωμορφολογικό ανάγλυφο αυτής της ακριτικής περιοχής –ορεινές περιοχές και νησιά- πρόκειται να δυσχεράνουν το έργο του συντονισμού των δράσεων και των επιμορφώσεων καθώς και τη μετάβαση των συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στις σχολικές μονάδες (οδοιπορικά)  –από τη Δράμα ως την Ορεστιάδα, τη Θάσο και τη Σαμοθράκη- σε χρόνο έγκαιρο.

Επιπλέον, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κομοτηνής συγκριτικά με άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., πέραν των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων που προαναφέρθηκαν, θα επωμίζεται και μια επιπλέον αρμοδιότητα, αυτή της ευθύνης για τη μειονοτική εκπαίδευση.  Γνωστό είναι ότι στην Κομοτηνή λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Με βάση τα προαναφερθέντα, εύλογα τίθεται το ερώτημα πώς το ένα και μόνο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο θα ανταποκριθεί στο ρόλο του, συντονίζοντας ένα πλαίσιο δράσεων σε σχολικές μονάδες με μεγάλη γεωγραφική διασπορά και ιδιαίτερες ανάγκες;

Πιστεύουμε ότι διόλου τυχαία στην ΠΔΕ ΑΜΘ λειτουργούν, όπως αναφέραμε ήδη, τα δύο (2) ΠΕΚ, τα οποία βρίσκονται στις δύο άκρες της περιφέρειας και μάλιστα στους νομούς που έχουν νησιά.

Εξάλλου αξίζει να σημειωθεί ότι για την ΠΔΕ ΑΜΘ παρατηρείται μια αντίστροφη λογική από αυτή που λειτουργεί για τις άλλες περιφέρειες: ενώ στις υπόλοιπες ΠΔΕ τα ΠΕΚ που υφίστανται αντικαθίστανται από 1, 2 ή και περισσότερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ΠΕΚΕΣ ακόμα και με δύο μόνο νομούς στην αρμοδιότητά τους, ενώ μόνο στην ΠΔΕ ΑΜΘ με όλες τις ιδιαιτερότητες που προαναφέρθηκαν α) γεωγραφική κατανομή νομών, β) γεωγραφικό εύρος περιφέρειας, γ) μειονοτική εκπαίδευση, υπάρχει η πρόθεση οι αρμοδιότητες των δύο ΠΕΚ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας να συγχωνευθούν σε μία νέα δομή με ταυτόχρονη μεταφορά έδρας.

Κλείνοντας την επιστολή μας, πέρα από όσα αναφέρθηκαν ήδη, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι και τα δύο ΠΕΚ στεγάζονται σε δημόσια κτίρια, τα οποία τους έχουν παραχωρηθεί από την ίδρυσή τους, άρα δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη για το δημόσιο. Διαθέτουν αίθουσες παρουσιάσεων και διδασκαλίας άρτια εξοπλισμένες και οργανωμένες, διαδραστικούς πίνακες παρουσιάσεων, εργαστήρια πληροφορικής, χώρους γραφείων, βιβλιοθήκες και πολύ μεγάλο αρχείο – μάλιστα και στα δύο ΠΕΚ φυλάσσονται και τα αρχεία της ΣΕΛΔΕ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας αντίστοιχα, τα οποία είναι ανοιχτά και προσβάσιμα όχι μόνο για  τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος, οι οποίοι συχνά αξιοποιούν τα εν λόγω αρχεία για τις ερευνητικές τους εργασίας. Επιπρόσθετα το προσωπικό της υπηρεσίας μας έχοντας αποκτήσει εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντα που προκύπτουν από την επιτέλεση του κύκλου των εργασιών και των λειτουργιών της.

Η πρότασή μας αυτή εδράζεται σε μία προσπάθεια να συμβάλουμε ώστε να αξιοποιηθούν -στο μέγιστο δυνατό βαθμό- οι υπάρχουσες δομές και χώροι των ΠΕΚ, που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς πρόσθετες δαπάνες για το δημόσιο και έχοντας ως γνώμονα την ορθολογικότερη κατανομή και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων υπηρεσιών. Μάλιστα αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί ακόμη και χωρίς την αύξηση του προβλεπόμενου προσωπικού (Συντονιστών) αφού αυτό θα ήταν δυνατό να μοιραστεί στα δύο.

Ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας θα εισακουστεί δεόντως.

 

 

            Ο Διευθυντής του

Π.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

 

Καραφύλλης Αθανάσιος

Καθηγητής Δ.Π.Θ.

               Ο Διευθυντής του

Π.Ε.Κ. Καβάλας        

 

 

Αλβανόπουλος Γιώργος

Σχολικός Σύμβουλος

- Χορηγούμενη-

Ακολουθήστε μας και στο Instagram

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

Διαβασε και αυτο