Ανάδοχος για το έργο της αναβάθμισης του πάρκου Προσκόπων

Την ανακήρυξη της Κοινοπραξίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. – ΤΣΕΛΙΟΣ Α. ως ανάδοχο του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩN ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» με μέση έκπτωση 59,01% αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε πρόσφατη συνεδρίασή της.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 474.617,56 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Πρόκειται για μία σειρά παρεμβάσεων απολύτως αναγκαίων, καθώς το πάρκο των Προσκόπων, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει υποβαθμιστεί, τόσο ως προς το φυτικό του στοιχείο, όσο και με την κυριαρχία του τσιμέντου σε αρκετά σημεία του.

Σε ό,τι αφορά μάλιστα τα δέντρα, πολλά από τα οποία είναι άρρωστα, πρόσφατα έγιναν αρκετές κοπές από συνεργεία του Δήμου, μετά από υπόδειξη ειδικών επιστημόνων.

Αυτές οι απώλειες θα πρέπει να αναπληρωθούν μέσα από το νέο αυτό έργο, το οποίο άλλωστε αφορά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων υποδομών.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται παρεμβάσεις, όπως ανακατασκευή διαδρόμου για τρέξιμο με τη διάστρωση του οικολογικού υλικού STABILIZER, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με τα σώματα νέας τεχνολογίας, εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτισμού, ενσωμάτωση της λωρίδας για τυφλούς στο υφιστάμενο διάδρομο και κατασκευή της παιδικής χαράς εμβαδού περίπου 490μ2 στη θέση της υφιστάμενης παιδικής χαράς . Για την ανανέωση πράσινου στοιχείου προβλέπεται επαναφύτευση νέων δενδρυλλίων.