Αλεξανδρούπολη: Τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου ο «Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2017»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς της πόλης στην EIΔΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21/01/2019 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 18:00 με τo παρακάτω θέμα:

«Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής 2017»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν.3731/2008)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης