Αλεξανδρούπολη: Αλλαγή όψης στο πάρκο Προμηθέως & Πλαστήρα

ΠΡΙΝ – Εικόνες εγκατάλειψης για πολλά χρόνια. Καστεστραμμένα παγκάκια, επικίνδυνα σπασμένα σίδερα, ζημιές στο πράσινο!

ΜΕΤΑ: Εικόνες Πολιτισμού: ΅Τα κατεστραμμένα παγκάκια αντικαταστάθηκαν με 11 καινούργια. Συνεχίζουμε με την καθαριότητα και τον εξωραισμό του χώρου. Καθημερινά βήμα-βήμα ομορφαίνουμε τη ζωη μας!

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι.
Αφαίρεση όλων των μεταλλικών επικίνδυνων κατασκευών.
επισκευή τα παγκάκια και τοποθέτηση νέας ξυλειας.
κλαδέματα
επισκευή του δικτύου ύδρευσης
πλύσιμο όλου του πάρκου
συντήρηση το αμφιθέατρο
τοποθέτηση καλαθάκι απορριμμάτων.
τοποθέτηση δικτύου ύδρευσης.
Σε συνεργασία όλες οι υπηρεσίες του Δήμου και η κοινότητα Αλεξανδρούπολης.