fbpx
27 C
Alexandroupoli
Σάββατο, 15 Αυγούστου, 2020

Αιτήσεις για προνοιακά επιδόματα αναπηρίας στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης

- Χορηγούμενη-

Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να καταχωρηθούν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης, στο Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου «Νικόλαος Φαρδύς» στη Χώρα. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551098097

Ο αιτών οφείλει υποχρεωτικά να προσκομίσει- καταθέσει:

1) Επίδειξη ΑΜΚΑ
2) Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας (για τους Έλληνες)
3) Για τους πολίτες άλλων χωρών, επίδειξη διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο των απαραίτητων εγγράφων που να αποδεικνύει την νόμιμη διαμονή στη χώρα. (ακολουθεί αναλυτική λίστα)
4) Κινητό τηλέφωνο
5) Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Email)
6) Φωτοαντίγραφο IBAN τραπεζικού λογαριασμού του ατόμου που αιτείται με δικαιούχο ή συν δικαιούχο τον δικαιούχο της προνοιακής παροχής
7) Σε περίπτωση υποβολής από τρίτο πρόσωπο τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( π.χ. εξουσιοδότηση, πληρεξούσιο, δικαστική συμπαράσταση) και προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου (ΑΜΚΑ, στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητα)
8) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από γονέα για το ανήλικο τέκνο :
Θα πρέπει να εκδοθεί ΑΦΜ στο τέκνο και να ενημερωθεί και ο ΑΜΚΑ για τον ΑΦΜ στο ΚΕΠ.
 Σε περίπτωση έγγαμων γονέων: πιστοποιητικό κατάστασης & πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (για τέκνα έως 12ετών) ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας (για τέκνα 12-18 )
 Σε περίπτωση εν διάσταση ή διαζευγμένων γονέων: τα ανωτέρω και την απόφαση επιμέλειας τέκνων.
9) Για παράταση επιδόματος:
 Σε περίπτωση που θέλει να αξιολογηθεί: τη γνωμάτευση ΚΕΠΑ που λήγει ή έχει λήξει.
 Σε περίπτωση που έχει αξιολογηθεί ήδη: την παλιά και την καινούργια γνωμάτευση των ΚΕΠΑ.
10) Για επιδείνωση ή νέα πάθηση: πιστοποιητικό νοσηλείας είτε σε Δημόσιο είτε σε Ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού.
11) Σε περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας είναι διαφορετική από αυτή που φαίνεται στο σύστημα: φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο ενοικίου.
12) Σε περίπτωση νοσηλείας ή κράτησης : βεβαίωση από την Νοσηλευτική μονάδα ή μονά-δα περίθαλψης (να αναφέρονται όνομα μονάδας, διεύθυνση, Τ.Κ., και δήμο που ανήκει).

- Χορηγούμενη-

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ :
σε μεταμοσχευμένους:
o Γνωμάτευση ιατρού Μεταμοσχευτικού Κέντρου όπου θα βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση και το είδος αυτής. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του Μεταμοσχευτικού Κέντρου και θα θεωρείται από το Διοικητικό Διευθυντή του Ιδρύματος
σε νεφροπαθείς:
o Γνωμάτευση ιατρού νεφρολόγου Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιατρικού Κέντρου, όπου θα βεβαιώνεται ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Η βεβαίωση θα υπογράφεται από το νεφρολόγο και θα θεωρείται από το Διοικητικό Δ/ντη του Ιδρύματος. Η βεβαίωση του Κέντρου να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία έναρξης θεραπείας του ασθενή.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους:
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ ότι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμένα άνω-κάτω άκρα, με ποσοστό από 80% και άνω ανεξάρτητα από το εάν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:
o Άμεσα ασφαλισμένοι πρώην ΙΚΑ: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ
o Άμεσα ασφαλισμένοι (πρώην ελ. επαγγελματίες): βεβαίωση διακοπής εργασίας ή επαγγέλματος ή απόφαση διαγραφής/ διαγραφής από μητρώα ασφαλιστικού φορέα.
o Τα άμεσα ασφαλισμένα άτομα που η αναπηρία τους οφείλεται σε ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης & νοητικής στέρησης με ποσοστό 50% και άνω, εφόσον η ανάληψη μισθωτής απασχόλησης ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: βεβαίωση μονάδας ψυχικής υγείας, η οποία θα ισχύει για τρία (3) έτη του αντίστοιχου Τομέα Ψυχικής Υγείας.
o Όσοι εργάζονται σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης ή και εργάζονται σε Κοιν. Σ.Επ.) : βεβαίωση ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης ή βεβαίωση της Κοιν. Σ.Επ.
o Συνταξιούχοι (τέκνα) που λαμβάνουν σύνταξη από μεταβίβαση γονέα (λόγω θανάτου) πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ:
o Συνταξιούχοι: πρόσφατη βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα για το είδος και το ποσό της σύνταξης. Σύνταξη για την ίδια αιτία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 360€.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ:
o Σε περίπτωση που ο αιτών νοσηλεύεται σε ίδρυμα: βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει το είδος της προνοιακής Δομής (κλειστής ή ανοικτής φροντίδας) .
o Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα λόγω της τετραπληγία ή της παραπληγίας, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΤΟΜΩΝ:
o 19-25 ΕΤΏΝ που φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης: βεβαίωση από τη σχολή στην οποία φοιτούν
o Σε περίπτωση που λαμβάνουν ποσό οικονομικής ενίσχυσης για την ίδια αιτία: βεβαίωση από την οποία να προ-κύπτει το ποσό που λαμβάνει για την ίδια πάθηση.
o 19-65 ετών πρέπει να έχουν κι άλλη πάθηση πέραν της κώφωσης-βαρηκοΐας για να το δικαιούνται.
o Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει επίδομα για την ίδια αιτία, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα για το ύψος του επιδόματος.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ:
o Άνεργοι ανασφάλιστοι: βεβαίωση ΟΑΕΔ ή φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.
o Οι Δικηγόροι που ασκούν δικηγορία και οι ασκούμενοι δικηγόροι: πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή φωτοαντίγραφο Δικηγορικής ταυτότητας.
o Επιστήμονες πανεπιστημιακού επιπέδου που ασκούν την επιστήμη τους:
– αντίγραφο πτυχίου και βεβαίωση της υπηρεσίας ή του εργοδότη όπου εργάζονται ως επιστήμονες σύμφωνα με το πτυχίο τους
– Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος για αυτοαπασχολούμενους.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ:
o άτομα που φοιτούν σε μονάδες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας: Βεβαίωση φοίτησης (αφορά σε άτομα ηλικίας μέχρι 18 ετών)
o Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει ότι δεν λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.42 του ν.1140/81, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση που στην αίτηση σας η πλατφόρμα εντοπίζει λανθασμένα στοιχεία:
• Ασφαλιστικής Ικανότητας: απευθύνεστε στον ασφαλιστικό σας φορέα.
• Προσωπικά στοιχεία: στο Κ.Ε.Π.
 Όσοι είναι δικαιούχοι προνοιακού επιδόματος και έχουν απόφαση εφ’ όρου ζωής, αλλά δεν είναι από Κ.Ε.Π.Α. στην παρούσα φάση δεν γίνεται να αξιολογηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
Σε περίπτωση που στην πορεία αλλάξει κάτι, θα επικοινωνήσει ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. με τον εκάστοτε δικαιούχο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ:
1. Έλληνες πολίτες: Αστυνομική Ταυτότητα
2. Υπήκοοι Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βεβαίωση καταγραφής πολίτη Ε.Ε.
3. Πολίτες του ενιαίου Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και των κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ Α 246) Ευρωπαϊκή Σύμβαση: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ.»
4. Αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α 201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ Α 125): Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου πρόσφυγα.»
5. Πολίτες τρίτης χώρας μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη ή πολίτη Ε.Ε.: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ.
6. Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος Διεθνούς Προστασίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας.»
7. Πολίτες τρίτης χώρας που τους έχει αναγνωριστεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους: Απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.»
8. Πολίτες τρίτης χώρας με δελτίο αιτήσαντος ασύλου, εφόσον δεν είναι εφικτή η δια-μονή τους σε κέντρα φιλοξενίας: Απαιτείται η προσκόμιση «Δελτίου αιτήσαντος Ασύλου.
9. Πολίτες των κρατών που έχουν υπογράψει σχετική με το θέμα διακρατική συμφωνία με τη χώρα μας, κυρωμένη με νόμο: Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
• Το επίδομα κίνησης χορηγείται στους Ομογενείς που είναι κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς».
• Το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους χορηγείται και στους πολίτες κρατών που έχουν προσχωρήσει και κυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και διαμένον μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Απαιτείται η προσκόμιση «άδειας διαμονής σε ισχύ».
• Η οικονομική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους, χορηγείται στους Έλληνες πολίτες.
• Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια, είναι δικαιούχοι των προνοιακών παροχών σε χρήμα εφόσον διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Επίσης στο Κέντρο Κοινότητας Σαμοθράκης πραγματοποιούνται αιτήσεις για:
-Κοινωνικό εισόδημά αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
– Για προνοιακές συμβατικές παροχές και διατροφική ενίσχυση
– Για την επανασύνδεση ρεύματος
– Για εύρεση εργασίας

- Χορηγούμενη-

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ evros24.gr

 

Διαβασε και αυτο

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

- Χορηγούμενη -