2.9 εκ ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών για το σφαγείο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης -ακούστε

Το “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” είναι ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός που θα δανείσει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης το ποσό των 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες Έβρου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Παντελίδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το “πράσινο” φως είδε ο Δήμος από το “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων”, σε αντίθεση με τις τράπεζες που είτε έδιναν αρνητικές απαντήσεις είτε δεν απαντούσαν ποτέ.

Αναμφισβήτητα, το Σφαγείο αποτελεί μία σημαντική επένδυση για το Δημο Αλεξανδρούπολης, αφού με τα υπάρχοντα δεδομένα θα είναι ίσως το μοναδικό σφαγείο με ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον Έβρο ή και τη Ροδόπη

Χορηγούμενη

Η απόφαση για την προσφυγή στο ΤΠκΔ είχε ληφθεί σε προηγούμενη συνεδρίαση με την αίρεση όμως ότι κανένα άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν θα αποδεχόταν την πρόταση του δανεισμού.

Επειδή αυτό συνέβη, ο Γιώργος Παντελίδης εισηγήθηκε τη λήψη του δανείου από το ΤΠκΔ με τους εξής όρους: επιτόκιο ύψους 5,02% για τα πρώτα τρία χρόνια της αποπληρωμής, 6,02 % στα επόμενα επτά και 4,3 % (κυμαινόμενο) για τα εναπομείναντα δέκα.