Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου 2019 η πρώτη επίσημη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, υπό τη διοίκηση της νέας δημοτικής αρχής του δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη και πραγματοποιήθηκε η διαδικασία της εκλογής του νέου προεδρείου με των μελών της οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας ζωής.

Στη συνεδρίαση πρόεδρος ήταν Δημήτρης Κολγιώνης και πραγματοποίησε τη διαδικασία της εκλογής του νέου προεδρείου.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης είναι 41 που προέρχονται από 6 δημοτικές παρατάξεις ως εξής:

“Πόλη και πολίτες” του Βαγγέλη Λμαπάκη με 15 δημοτικούς συμβούλους
“Δήμος για όλους – Πρώτα Εσύ” του Γιάννη Ζαμπούκη με 10 δημοτικούς συμβούλους
“ΑΝΑΣΑ” του Παύλου Μιχαηλίδη με 6 δημοτικούς συμβούλους
“Λαϊκή Συσπείρωση” του Σάββα Δευτεραίου με 4 δημοτικούς συμβούλους
“Αδέσμευτη Νέα Αυτοδιοίκηση” του Βαγγέλη Μυτιληνού με 4 δημοτικούς συμβούλους
“Ενότητα για μια Νέα Πορεία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης” του Δημήτρη Λαζόπουλου με 2 δημοτικούς συμβούλους.

Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Δημήτρης Κολιός, Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκλέχθηκε ο Κυριακίδης Ευθύμιος και Γραμματέας ο Πασσιάς Γεώργιος.

Αμέσως μετά πάλι με τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας εκλέχθηκαν και τα μέλη των επιτροπών της οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας ζωής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κολιός Δημήτριος (Πρόεδρος)
Κυριακίδης Ευθύμιος (Αντιπρόεδρος)
Πασσιάς Γεώργιος (Γραμματέας)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος-Πρόεδρος Ο.Ε.)
Τακτικά Μέλη:
Κιζιρίδης Γεώργιος
Κολγιώνης Δημήτριος
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
Δέλκος Βασίλειος
Λαμπάκης Ευάγγελος
Κουκουράβας Γεώργιος
Πασσιάς Γεώργιος
Μυτιληνός Ευάγγελος

Αναπληρωματικά Μέλη:
Βουρδόλης Θεόδωρος
Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελένη
Δαστερίδης Ηλίας
Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά
Ουζουνίδης Γεώργιος
Γερακόπουλος Χρήστος
Αραμπατζής Κυριάκος
Κουρτίδης Λάζαρος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ζαμπούκης Ιωάννης (Δήμαρχος-Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
Τακτικά Μέλη:
Δαστερίδης Ηλίας
Ιντζεπελίδου- Συτμαλίδου Ελένη
Ραπτόπουλος Νικόλαος
Μουλατζίδου-Λαζαρίδου Δροσιά
Ουζουνίδης Γεώργιος
Κουκουράβας Γεώργιος
Κυριακίδης Πέτρος
Δουνάκης Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικά Μέλη:
Δέλκος Βασίλειος
Κιζιρίδης Γεώργιος
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος
Κολγιώνης Δημήτριος
Βραχιόλογλου Στυλιανός
Ζιώγας Χρήστος
Αραμπατζής Κυριάκος
Αγγελίδης Παναγιώτης